Cây 'quái thú' được 'trả tự do', chủ cây bị phạt 750.000 đồng