Cạy cửa trộm tài sản, một đối tượng bị người dân đuổi đánh tử vong