Cây cổ thụ trên phố Hà Nội gãy đổ, nhiều người thoát nạn trong gang tấc