Cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi “biến mất” giữa ban ngày