Cầu 5.700 tỷ bắc qua sông Hậu chưa khánh thành đã nứt dầm