Cát Phượng: 'Càng yêu Kiều Minh Tuấn, tôi càng đau và thấy bất công cho anh'