Cắt bỏ thành công khối u nặng 2kg nằm trên cổ bệnh nhân suốt 40 năm