Cắt bỏ bộ phận sinh dục để trở thành… người ngoài hành tinh