Cặp xe chủ lực của Mazda giảm thêm 30 triệu trong tháng 3