Cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố lần thứ 5 trong năm nay

13/0,778