Cập nhật chuyển nhượng 29/7: MU thanh lý hàng loạt, Chelsea rối tung trước mùa giải