Cặp đôi thành vợ chồng nhờ chăm chỉ 'bình luận dạo' trên các diễn đàn mạng