Cặp đôi ở Sài Gòn bị nhóm côn đồ nhí chặn xe, phang nón bảo hiểm toác đầu