Cặp đôi 'mây mưa' trong rạp bị phát tán hình ảnh: Xử lý thế nào?