Cặp đôi lệch tuổi 26 - 61 ở Cao Bằng quyết định tổ chức đám cưới bất chấp việc bị nhiều người gièm pha