Cặp đôi bị bắt uống nước tiểu vì kết hôn khi chưa được gia đình cho phép

12/0,510