Cấp cứu kịp thời cho nữ sinh bị mảnh kính vỡ đâm sâu vào ngực