Cào chang chang nuôi tôm hùm, kiếm 500-1 triệu mỗi ngày