Cảnh sát 'vây' 8 nhà hàng, hàng trăm dân chơi nháo nhào