Cảnh sát nổ súng chặn bắt những người nấu cao một con hổ hơn 230 kg