Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phủ nhận chuyện "làm khó" người vi phạm