Cảnh sát cùng người dân dùng xe hút bể phốt phun nước vào ô tô đang bốc cháy dữ dội