Cảnh hoang tàn ở khách sạn từng lớn nhất Nhật Bản một thời