Cánh đồng quạt gió ở Bạc Liêu đang 'gây thương nhớ' vì đẹp như ở trời Tây