Cảnh báo trẻ sống thực vật, tử vong vì hóc hạt nhãn, rau câu