Cảnh báo nguy hiểm “chết người” rình rập tại khu liên cơ quan tỉnh