Căng thẳng tình trạng các hồ thủy điện, thủy lợi đều đầy nước