Cản trở tình cảm, em gái bị người tình của chị đâm chết