Cần Thơ buộc gỡ đồ trang trí khách sạn như phim '50 sắc thái'