Căn hộ cho thuê giá 2,3 tỷ VNĐ/tháng chỉ dành cho giới siêu giàu