Cần chuyên gia hạt nhân từ “lò” Đại học Đà Lạt

Chính phủ mới đây tuyên bố ngưng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, nhiều phụ huynh cho rằng các trường đào tạo kỹ sư, chuyên gia hạt nhân sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh ở mức thấp nhất trong năm nay.