Cần cẩu công trình cao ốc suýt sập xuống đường, nhiều người hoảng hồn