Cận cảnh quy trình và hiện trường thực tế vụ trục vớt phà Sewol