Cận cảnh 'quái vật sông Amazon' mới được bắt trên sông Vàm Cỏ Đông