Cận cảnh mãi lộ trên sông: Lãnh đạo CSGT hứa xử nghiêm cán bộ sai phạm