Cận cảnh hội trường xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm ngày 8/1