Cận cảnh: Hàng trăm ha 'vàng trắng' gãy đổ hàng loạt sau bão số 12