Cần cách ly 'hot girl' Bella khỏi con nếu có dấu hiệu tâm thần