Cán bộ tư pháp treo cổ tự tử ở Đắk Lắk: Tin nhắn cuối