Cán bộ phát thiếu mì tôm cho dân: Lý giải giật mình