Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè: Đình chỉ công tác, công an vào cuộc