Cán bộ bệnh viện ở Sài Gòn tham ô hơn 1 tỷ ngất xỉu khi lĩnh án