Căn bệnh lạ biến cậu bé 11 tuổi thành ông già 70 tuổi