Camera ghi lại manh mối vụ người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên