Cầm bằng đại học về quê trồng đinh lăng, chàng trai trẻ thu gần 1 tỷ/năm