Cái nóng thiêu đốt biến phố Thượng Hải thành phòng ngủ ngoài trời