Cãi nhau với vợ, ông bố 17 tuổi bế con ném xuống ao