Cãi nhau với vợ, người đàn ông nghi tẩm xăng tự thiêu