Cách ly bé gái 7 tuổi bị dí sắt nóng vào mặt khỏi cha mẹ

135/0,527