Cách chức Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau